auklandshamn.com


Velkommen


Auklandshamn skule og skuledebatt

Lenke til: Brukarundersøkjing

Lenke til: Resultater

 

 ***********************************************************************

Du har no tatt turen innom auklandshamn.com. Nettstaden gir deg informasjon om bygda vår. Sida er administrert av Auklandshamn bygdalag, og me håper du har glede og nytte av informasjonen.

Dersom du registrerar deg som brukar, vil du få tilgang til menyval som ikkje er opne for alle. Du vil og få tilsendt melding når det kjem nytt på sida. Har du registrert deg før 2009, ber me om at du registrerar deg på nytt då dette er eit nytt system.

Me oppfordrar besøkjande på nettstaden om å nytta Aktivitetskalenderen. Her ligg det oppdatert informasjon om kva som skjer i bygda. Aktivitetskalenderen ligg under Aktivitet i menyen eller følg lenken under.

Aktivitetskalender

VELKOMMEN TIL AUKLANDSHAMN